Šaliansky Maťko 2022

Takmer po dvojročnej odmlke sa v ZKGZ v Michalovciach uskutočnil 27. ročník  Okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl. Dňa 23.3.2022  sa zišlo v knižnici 21 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.
V úvode prítomných privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického PhDr. A. Vasiľová. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. kategória – ročníky 2. – 3., II. kategória – ročníky 4. – 5., III. kategória – ročníky 6. – 7.). Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských kolách v apríli  a z nich najlepší v máji  na celoslovenskom kole v Šali. Túžbou každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota. Na záver porotkyne pani J. Timková a S. Zubková  poukázali na klady ale i nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťali. Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek  a diplomov dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili:  z I. kategórie –  Sofia Puľáková, ZŠ Komenského, Michalovce z II. kategórie Šimon Karkošiak, ZŠ Strážske, z III. kategórie – Sarah Majerová, ZŠ Krymská, Michalovce.
Celkovo na súťaži bolo prítomných 43 návštevníkov.


PhDr. Alena Vasiľová

Fotogaléria