O Guľkovi Bombuľkovi 2

O Guľkovi Bombuľkovi 2

 " učíme sa navzájom poznávať, informovať, byť a žiť spoločne."

 8. apríla 2011 sa v ZKGZ stretli rómske deti z Petroviec nad Laborcom, aby tu prežili a precítili dobrodružstvo hlavného predstaviteľa Guľka Bombuľka, ktorého vymyslela spisovateľka Mária Ďuričková. Zážitkové čítanie je v dnešnej pretechnizovanej dobe vhodný spôsob zatraktívnenia detskej literatúry a propagácie čítania. Rómske deti prichádzajú do knižnice z málo podnetného  a sociálne znevýhodneného  prostredia, rómske dieťa má svoje špecifiká, jeho skúseností a zážitky sa líšia od deti z bežných rodín. Pri práci s literatúrou volíme formu hry, interakcie, zábavy, ktorou sa rozvíja ich chápanie medziľudských vzťahov a vzájomného priateľstva.  Vďaka knihám môžu deti nadobudnúť nové vedomosti, lepšiu slovnú zásobu a predstavivosť.

Bc.Iveta Majvitorová

Fotogaléria