Kto je mojím ochrancom?

Kto je mojím ochrancom?

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrnej organizácií KSK počas decembra 2020 prebiehala  výstava ,, Kto je mojím ochrancom?“.  Vystavovali deti, ktoré sa zapojili do súťaže s rovnomenným názvom. Vyhlasovateľom súťaže bol Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce prostredníctvom Odboru sociálnych veci a rodiny. Organizátorom súťaže bola Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ  v Michalovciach.

Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy.
Vzhľadom k situácii Covid 19 videlo výstavu 25 návštevníkov knižnice. V on-line priestore 202.

Dátum:1.12.-31.12.2020                                                                                                                        
Počet návštevníkov: 25, v on-line priestore 202                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mgr. Zlatica Chmurovičová
Mgr. Renáta Vašková