Veriť - Milovať - Pracovať, 16. 10. 2019

Milan Rastislav Štefánik. 1880 - 1919.
V rámci spomienky na 100.výročie tragického skonu jednej z najznámejších osobností novodobých dejín Slovenska v priestore internetového oddelenia prebieha výstava, ktorej autorom je Štátna vedecká knižnica v Košiciach  pod názvom: Veriť – milovať – pracovať  Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919.
Dňa 16.10.2019 si 38 žiakov II. stupňa ZŠ  na Moskovskej ulici č.1 spolu s pedagogickým doprovodom  prezrelo výstavu doplnenú o prezentáciou života astronóma, letca, diplomata a generála francúzskej armády, rodáka z Košarísk – M.R.Štefánika.
Životnú cestu M.R. Štefánika je možné rozdeliť na niekoľko úsekov - obdobie študentského života, obdobie astronomických bádaní a vedeckých ciest a obdobie plnení vojenských úloh na bojiskách I. svetovej vojny. Práve toto posledné obdobie bolo silno späté s myšlienkou a činmi smerujúcimi k naplnenia túžby po vytvorení nezávislého spoločného štátu dvoch bratských národov - Čechov a Slovákov.
V závere si prítomní pozreli autentický, dobový filmový dokument zachytávajúci trosky lietadla i obete leteckého nešťastia v katastri obce Ivanka pri Dunaji, priebeh pohrebných obradov M.R.Štefánika konaných 10.mája v Bratislave a 11.mája 1919 na Bradle.

Mgr. Holonič Svätoslav

Fotogaléria