Braunove sochy v Čechách - výstava

Výstava fotografií Jána Bartoša realizovanú v spolupráci s Českým centrom v Košiciach

Braunove sochy v Čechách

od 28.apríla 2011 - do 31.mája 2011

Matyas Bernard Braun (1684-1737) bol rakúsky, barokový sochár pôsobiaci prevažne v Čechách. Jeho sochy nesú pečať barokového pátosu.

Začiatkom 18. storočia vzniklo unikátne spojenie sochára Brauna a grófa Františka Antonína Šporka, ktorý sa na dlhé obdobie stal Braunovým mecenášom. Výstava približuje sochárovo dielo a život v Kukse, kde Braun vytvoril jedinečné plastiky Cností a Nerestí umiestené pred špitálom/hospital/, (originály sú v lapidáriu) a ďalšie plastiky sú v príľahlom prírodnom areáli zvanom Betlehem. Obzvlášť cenená je jeho socha Sen svätej Luitgardy, slepej cisterciánky, ktorá zdobí Karlov most v Prahe.

Sochy so svetskou tematikou prezrádzajú výraz zdravej zmyselnosti a príklon k realistickej životnosti. Sú to cykly sôch Blahoslavenstva, alegórie Cnosti, Neresti a socha Náboženstva. Pre pražskú kráľovskú záhradu vytesal súsošie Deň a Noc.