Zvonického literárne dni 2022

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa v rámci Župných dní KSK 13.5.2022  uskutočnilo mestské kolo súťaže ZVONICKÉHO  LITERÁRNE DNI. Organizátormi  súťaže je Základná škola na ulici T.J. Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Zahorčák.
Zvonického  literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov, ľudové rozprávačstvo, ľudový spev.
Víťazi súťaže:
II. kategória: 5 – 6. ročník   
poézia  - Nina Kobová
próza -    Mia Micáková
III. kategória: 7 – 9. ročník  poézia- Kamila Pavlíková
Ľudové rozprávačstvo:   Bianka Melková a Jakub Šimon
Ľudový spev jednotlivo: Laura Kovaľová

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 13.5.2022
Názov podujatia: Zvonického literárne dni
Forma: súťaž v prednes poézie a prózy
Cieľová skupina:  žiaci michalovských ZŠ
Počet:  52
Podujatie zrealizovala : Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová 

Fotogaléria