Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky

Dňa 23.05.2013 v spoločenskej miestnosti ZKGZ v Michalovciach sa stretli členovia  Literárneho klubu Čriepky. Privítali medzi sebou nových členov, ktorí predstavili svoju tvorbu tzv. čítačkou. Po hlasnom  prečítaní každého príspevku sa ostatní členovia vyjadrili k prečítanej ukážke. Jednotlivé ukážky sa rozoberali a hodnotili. Boli to hodnotné príspevky. Verím, že počas stretnutí v literárnom klube získajú rady, ktoré im budú prínosom a pomôžu napredovať v ich tvorbe. Zároveň ich poznatky a rady napomôžu ostatným členom v písaní. Účasť 7 členov.

Jana Mrázová


                                                          

Fotogaléria