Svetový deň životného prostredia, pob. na ZŠ Školská 2

Dňa 2.3.2022  sme na 5.ZŠ v školskom klube odštartovali čitateľský, náučný a tvorivý projekt pre deti, zameraný na ochranu prírody, životného prostredia „Zeme“ ako krajiny zázrakov. Pri týchto aktivitách, deťom na ceste spoznávania,  pomáhal veselý škriatok Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Projekt bol určený pre žiakov 1.stupňa ZŠ školského klubu. Išlo o celoročný projekt, ktorý využíval náučnú literatúru i beletriu pre deti z fondu školskej knižnice na 5.ZŠ.
Na prvom stretnutí sme si začali čítať knihu Zberný dvor od slovenského autora Branislava Jobusa. Kniha deti zaujala nielen výstižnými menami hrdinov v tejto knižke, ale hlavne humorným riešením vážnych tém. Deti sa naučili ako správne recyklovať, a ako správne funguje zberný dvor.
Pri príležitosti Svetového dňa vody naše druhé stretnutie, bolo zamerané na životodarnú tekutinu Vodu. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je dôležité pitnou vodou neplytvať. Námetom pri rôznych aktivitách nám bola kniha Príbeh vody od Kateřiny Gančarčíkovej.
Naše tretie stretnutie bolo venované našej planéte Zem - SVETOVÝ DEŇ ZEME.
Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, alebo ako ho separovať. Námetom pri našich tvorivých aktivitách nám bola aj kniha Ako sa snežienky takmer zbláznili od slovenského autora Petra Stoličného.
Na stretnutiach boli do aktivít zahrnuté aj rôzne hry na tému príroda a ochrana životného prostredia, maľovanky a pracovné listy pre najmenších. Nechýbali tvorivé aktivity, tvorivé dielne a výroba produktov z recyklovaného materiálu, kde žiakom poslúžili ako inšpirácia knihy: Nie som stará ponožka, Nie som kartón na vajíčka alebo Nie som rúrka od toaletného papiera. Spoločne sme si vytvorili aj informačnú nástenku - Naučme sa triediť odpad, správne a zodpovedne. Podujatia sa s pani učiteľkami ŠKD Štofovou, Alexovou a Smetanovou zúčastnilo 67 žiakov. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie aktivity.
Tento projekt trval do konca školského roka, kedy bolo jeho vyhodnotenie - 8.6.2022.

Dátum: 8.6.2022
Názov podujatia: Svetový deň životného prostredia
Forma: tvorivé dielne a aktivity
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2, ŠKD 1., 2., 3., 4. a ročník
Počet: 67 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria