Beseda s Jozefom Banášom

28.6.2012 o 16.00 hod. sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo stretnutie 32 návštevníkov čitateľskej verejnosti s prozaikom, dramatikom, scenáristom a publicistom  Jozefom Banášom. Počas dvoch hodín autor  previedol prítomných svojou tvorbou, ktorá je zhmotneným výsledkom jeho osobných poznatkov, skúseností, zážitkov i pocitov. Poukázal na tematicky a žánrovo rozmanitú tvorbu, ktorá bola ovplyvnená prostredím v ktorom sa v danom čase pohyboval. Od  realistických, jemne ironických poviedok z prostredia  dedinského a mestského cez fabrické k diplomacii a až po pôsobenie v politike. Jemu svojským spôsobom vtiahol prítomných do živej diskusie týkajúcej sa nielen jeho tvorby ale i osobného života prítomných.

 Mgr. Holonič Svätoslav

 

Fotogaléria