Svätý Mikuláš

Mikuláš žil veľmi dávno, narodil sa medzi rokmi 270 a 286 a zomrel v rozmedzí rokov 345 a 351 nášho letopočtu. Všetko, čo o ňom vieme, máme z legiend, výskumov a ústneho podania, keďže zvesti o sv. Mikulášovi z Myry sa tradujú z pokolenia na pokolenie práve ústnou formou. Viete však, prečo jeho príchod rok čo rok očakávame práve 6. decembra, keď ani nevieme presný dátum jeho narodenia či úmrtia?
Podľa historických zdrojov je 6. december práve dňom, kedy sv. Mikuláš zomrel, hoci rok úmrtia nie je presne stanovený. Pozostatky sv. Mikuláša, patróna detí, ale aj cestovateľov, požiarnikov, hospodárov, námorníkov a mnohých iných, dnes ležia v talianskom meste Bari, kde mu postavili aj nádherný chrám. Sv. Mikuláša si ľudia vážia a oslavujú po celom svete.
Od istého času je preto práve 6. december dňom, na ktorý čakajú všetky deti. Trpezlivo (aj netrpezlivo) vyčkávajú bradatého Mikuláša, ktorý sa často objavuje po boku s anjelom a čertom, niekedy ho sprevádza Snehulienka. Mikuláš  sa tradične zobrazoval ako biskup, ktorým počas svojho života aj  bol. Symbolizuje ho červené rúcho, biskupská čiapka mitra a zlatá palica-berla. Samozrejmosťou je biela brada a láskavý pohľad.
Tradícia rozdávania sladkostí, ktorá 6. december sprevádza dodnes, sa pravdepodobne rozšírila z Holandska do Severnej Ameriky. Druhá možnosť je tá, že prišla z Nemecka. Práve tam sa deň sv. Mikuláša spájal s hrou na biskupa a táto hra sa neskôr presunula na 6. decembra.
Detské odd. knižnice pripravilo 5.12.2021 online  prezentáciu  na túto tému, kde sprístupnilo legendu o sv. Mikulášovi a detské básničky, modlitby venované svätcovi.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 5.12.2021
Interakcie:  720 fb ,  youtube – 63
Od 1.1.2022 – 15.1.2022 -  130