Vianoce vo zvykoch nášho ľudu

V jednotlivých obdobiach kalendárneho roka mali v živote našich predkov dôležité miesto ľudové zvyky. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou jednotlivca, rodiny i širšieho spoločenstva ľudí. Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku, možno aj práve preto zvyky medzi Vianocami a Novým rokom patria k najbohatším a najzaujímavejším. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, Vás prostredníctvom on-line kvízu Vianoce vo zvykoch nášho ľudu chcela navrátiť do detstva a spomienok na vianočné dni, rôzne tradície a zvyklosti, ktoré sa s nimi spájajú, a ktoré udržiavali aj naši starí rodičia až do dnešných dní.

Na našich online stránkach si  kvíz  pozrelo 312 oslovených ľudí.
Dátum: 01.01 . 2022- 15.01. 2022
Mgr.  Hrehovčíková