Prvýkrát spolu v knižnici 19. 10. 2022

Dňa 19. 10. 2022 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach deti z Materskej školy Okružná 19 v Michalovciach.  Oboznámili sa s knihou, s narodením knihy, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje - ilustruje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a aj prvýkrát prevzali čitateľský preukaz a vypožičali knihu. Táto prvá návšteva bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.

Forma: prezentácia spojené s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: MŠ Okružná 19, Michalovce
Počet účastníkov: 16+2 doprovod
Zodpovedná: Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria