Od hlaholiky po Štúra

Od hlaholiky po Štúra 1/2

27.10.2014 sa  v priestoroch ZKGZ v Michalovciach uskutočnilo stretnutie 42 žiakov 7.a 8. ročníka ZŠ J. Švermu na 1. časti prezentácie s názvom: "Od hlaholoky do Štúra" venovanej obdobiu od 2. až do  15.storočia  tj. obdobiu od príchodu Slovanov na naše územie počas sťahovania národov až po storočie v ktorom bola v Bratislave slávnostne otvorená Akadémia Istropolitana. 

Pri stretnutí nešlo ani tak o výklad vývinu slovenského jazyka z jazykovedného hľadiska. Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na skutočnosť, že od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva oveľa neskôr.

Časová os prezentuje nielen udalosti našich, európskych a svetových dejín, ale poukazuje aká bola bohatá literárna tvorba ostatných národov Európy v čase, keď na území Slovenska sa v úradnom, liturgickom a literárnom jazyku používala latinčina, nemčina, maďarčina a od konca 16. stor. biblická čeština.

Mgr. Holonič Svätoslav


Fotogaléria