Kruté objatie, Klub seniorov č.1 v Michalovciach

Pani Anna Garbinská patrí medzi výnimočných ľudí, ktorí si za svoju tvorivú prácu zaslúžia obdiv a uznanie. Aktívne sa zúčastňuje a podieľa na literárnom živote v meste. Zmyslom jej tvorivosti je odkryť a slovom písaným darovať čitateľom radosť a pocit pokoja naplnený šťastím. Venuje sa poézii aj próze. V roku 2004 jej vyšla zbierka básní Štvorlístok.  Druhá básnická zbierka Ak hľadáš nádej vyšla o štyri roky neskôr. Po dvoch básnických zbierkach v roku 2012 prichádza k čitateľom so svojím prozaickým dielkom rozprávkovo-realistických príbehov Matúšov zlatý dukát.  A po viac ako štyroch rokoch (2018) prichádza k čitateľom s knihou Kruté objatie, ktorej hlavnou myšlienkou je odkaz : „Pamätajme, že svet hodnôt je veľmi zložitý, ale žiadna vec nemá takú hodnotu, aby prevýšila cenu života“.
Svoje knihy si ilustruje sama.
Dňa 18.3.2019 bola naša regionálna autorka Anna Garbinská pozvaná na besedu o svojej tvorbe a spomienkach zo života do Klubu č. 1 pod vedením pani Hapákovej. Beseda bola spojená s predajom kníh a autogramiádou. Podujatia sa zúčastnilo 25 účastníkov v rámci dobrej spolupráce klubu seniorov a Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického.

Bc. Eva Ondová
Jana Mrázová
 

Fotogaléria