Aha, deti, čo to letí - výstava

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia KSK  v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach  sprístupnila  širokej čitateľskej verejnosti putovnú panelovú výstavu  pod názvom „Aha, deti, čo to letí“ .

Putovná výstava bola zaujímavá nie len tým, že poskytla informácie o živote a formách ochrany bociana bieleho, ale zároveň návštevníkom ponúkla možnosť overenia si svojich cudzojazyčných schopností, nakoľko každý panel ponúkal tieto informácie v slovenskom i anglickom jazyku.

Dátum výstavy: 22.6. – 29.7..2022
Názov podujatia: Aha, deti, čo to letí.                                                    
Forma:  panelová výstava +  výstava predmetov zameraných na bociany 
Cieľová skupina: verejnosť
Počet zhliadnutí: 705

Mgr. Holonič S.