Lesníci v knižnici

Lesníci v knižnici

S knihou Antona Rákaya Rozprávky tatranské, Atlasom lesných drevín a knihou o lesných zvieratkách žiaci 3 michalovských škôl v utorok 14.júna 2011 vyšli z knižnice do prírody. Zaujímavá prednáška lesných pedagógov, hravá forma spoznávania tajov lesa, ako sa rodí les, ako sa správať v lese až po poznanie, že aj kniha (papier) sa rodí v lese -- štyri skupiny žiakov veľmi zaujali. Názorná ukážka -- zážitkové učenie a hry im umožnili spoznávať prírodu všetkými zmyslami. Cieľom stretnutia bolo vzbudiť záujem detí o les, prírodu, dbať o zlepšenie životného prostredia a vzbudiť rešpekt k živým tvorom. Skôr však ako deti vyjdú do prírody knižnica im ponúka množstvo kníh s touto tematikou.

M.Jakubová

Fotogaléria