Michalovce v čase vzniku ČSR, 22. 11. 2018

Na sklonku prvej svetovej vojny sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko. Otvoril sa tak priestor českému a slovenskému národu k novej spoločnej budúcnosti bez cudzej nadvlády. 28. októbra 1918 bolo v Prahe vyhlásené Československo. Kľúčovými osobnosťami pri vzniku Československa boli Tomáš Garrique Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. S významnými politickými a spoločenskými udalosťami pre vnútorný vývoj štátu nás vo svojej prednáške spojenej s prezentáciou oboznámil vedecký historik PhDr. Václav Ihnát.  Zameral sa aj na situáciu v Michalovciach, ktoré v tom čase boli „veľkou“ dedinou. Pripojenie k novoutvorenému štátu na prelome rokov 1918 – 1919 sa nestretlo s veľkým pochopením. Situácia bola zložitá pretože príslušníci inteligencie (úradníci, kňazi, učitelia) rozprávali po nemecky alebo maďarsky, pričom neprechovávali žiadne sympatie k novej republike. Až v ďalších mesiacoch sa pomery postupne stabilizovali. Prednášku si vypočuli študenti SOŠOaS (45) dňa 22. 11. 2018 o 10.00 hod. Podujatie bolo realizované z finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

Anna Čuhaničová

Fotogaléria