"Krstili" sme Pripovidki z Ložina

Dňa 14. septembra 2006 o 14:00 hod. sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického uskutočnila prezentácia knihy Štefana Varkondu Pripovidki z Ložina. Autor je rodákom zo spomenutej obce, prežil tam detstvo a ranú mladosť, v súčasnosti žije striedavo v Bratislave a Novej Bani. Profesionálne sa venuje inej oblasti, ale ani umenie, či už literárna alebo výtvarná tvorba, mu nie sú cudzie. Dôkazom toho je aj jeho kniha „pripovidok“, ktorú uviedol do života za prítomnosti hostí verejného života z Ložína, Michaloviec ako aj svojich známych a priateľov.

Podujatie spestrili svojím hudobným vstupom p. L. Pastir, I. Žecík a žiačka ZUŠ v Michalovciach, posypaním knihy zrnom z rodného Ložína ju naštartoval medzi čitateľov p. I. Ďurčák, starosta obce. Účastníkom podujatia sa prihovorili autor knihy, ktorý sa podujatia zúčastnil so svojou manželkou, synom a vnukom a riaditeľka knižnice. Záver tvorila autogramiáda autorom darovaných pripovidiek a pestré pohostenie.

Štefan Varkonda patrí medzi staršiu generáciu a jeho „pripovidki“ sú, ako sa sám vyjadril, jeho vyznaním rodnému Zemplínu.

  •  
  •  
  •