Beseda s regionálnym autorom Milanom Chomom

Základná škola s materskou školou Zalužice v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického  usporiadala 23. októbra 2012 veľmi pekné a vydarené stretnutie -- besedu so spisovateľom pánom Milanom Chomom. Svojho rodáka si škola uctila kultúrnym programom, príhovorom pána starostu a besedou pre žiakov 4. -- 9. ročníka.

Mgr. Milan Choma je rodákom zo Zalužíc, celú svoju mladosť a detstvo prežil  v Zalužiciach. Od r.1983 pôsobí ako učiteľ na Strednej odbornej škole v Kežmarku.  Je nielen vynikajúcim učiteľom, ale aj šíriteľom osvety a kultúry. Vedie študentské vedecké divadielko Schola Humanitas a organizuje kultúrne podujatia pod názvom Tatranské večery. Vydal významné publikácie náučného charakteru ako napr. Dr. Alexander alebo Jozef Maximilián Petzval, inicioval a zrealizoval odhalenie pamätných  tabúľ osobnostiam vedy, techniky a školstva v Kežmarku.

Marcela Koribaničová

Fotogaléria