Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I. A . Krylov deťom, pob. na ZŠ Školská 2

"Učený človek má vždy bohatstvo v sebe." Ezop
Žiaci 6.A triedy mali 12.2.2020 netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam a svetovým bájkarom. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Deti sa dozvedeli aj niečo nové o svetových bájkaroch ako sú nepochybne aj J. de La Fontaine a I. A . Krylov. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najzaujímavejšiu bájku. Aktivít a besedy z prečítaných kníh sa zúčastnilo 12 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Vargovou.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria