Príroda okolo nás

Dňa 3.12.2014 pracovníčky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v zložení : Bc. Anna Mrázová, Mgr. Lenka Gamecová a Mgr. Iveta Majvitorová navštívili so svojim programom klientov DSS Anima. Program bol zaujímavo spracovaný a prispôsobený klientom. Začínali sme čítaním  ukážky z knihy: Zvieratá v lese. Následne sa 20 klientov rozdelilo do dvoch skupín, kvôli lepšej komunikácii. Práca v skupinách pokračovala podľa rozdeleného zamestnania a obsahu. Jedna skupina skladala labuť z geometrických tvarov tangram, druhá skupina maľovala včielky a potom ich lepila do medových úľov. Náročnosť na motorickú zručnosť nevadila klientom, naopak boli šikovní a vďační za každú pomoc pri práci. Potom sa skupiny vymenili. Po ukončení aktivity si prítomní prezerali knihy o zvieratách. Počas celej aktivity bol zároveň pustený film o zvieratách, ktorý nepôsobil rušivo, naopak dotváral dobrý efekt k danej téme. Klientom sa program páčil a vychovávatelia boli spokojní.

Bc. Anna Mrázová

 

Fotogaléria