Anna Garbinská - Kruté objatie

„ Keby ľudia boli k sebe milí,

každý deň by mohol byť

dňom sviatočným.“

Nazim Hikmet

Vari nič viac nepoteší autora, ako keď drží v rukách vytlačené svoje dielo v knižnej podobe. V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach sa 16.11.2018  slávnostne uviedla do života kniha regionálnej autorky p. Anny Garbinskej  Kruté objatie, ktorej hlavnou myšlienkou  je odkaz: „ Pamätajme, že svet hodnôt je veľmi zložitý, ale žiadna vec nemá takú hodnotu, aby prevýšila cenu života.“                                                                                                                                                                                               Knihu do života uviedla „krstná mama“ Kamila Smoľaková, bývalá pracovníčka knižnice a blízka známa autorky. Tomuto dielku prajeme, aby po jeho prečítaní dlho znelo v každom z nás. Slávnostného uvedenia knihy do života sa zúčastnilo 48 pozvaných hostí. Podujatie hudbou spríjemnili účinkujúci zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach Mgr. Miroslav Starják, Emília Schudichová, Oto Ubricht.

Jana Mrázová

Fotogaléria