S láskou k živej planéte Zem

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického V Michalovciach a ABC Centrum voľného času v Prešove pripravili ekologickú výstavu „ S láskou k živej planéte Zem“ Výstava bola otvorená 4.februára a trvala do 29.februára 2008 . Jej koordinátorom bol Štefan Adamčík.
Výstava bola venovaná všetkým, ktorí  sú odhodlaní ochraňovať živú prírodu a tvoriť zdravé životné prostredie. Je určená učiteľom i žiakom, rodičom i deťom, starým i mladým, všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný svet okolo nás.
Výstava obsahovala autorské fotografie, tematické články, ilustrácie vo forme koláží doplnené o stručné, ale podstatné výroky, informácie a taktiež odporúčanú literatúru. Výstavu navštívilo cez 700 účastníkov.