Historické a kultúrne pamiatky Michaloviec

Michalovce sú známe množstvom historických a kultúrnych pamätihodnosti. Postavené boli v rôznych historických obdobiach a vo významných historických epochách.  Mali reprezentatívny či obytný charakter. V súčasnosti slúžia na rozličné účely, organizujú sa v nich rôzne podujatia. V prezentácii sme predstavili niektoré z nich.

Dátum: 22.04.2022
Názov podujatia: Historické a kultúrne pamiatky Michaloviec.                                                                        
Forma: prezentácia + prednáška
Cieľová skupina: klienti o.z. INTEGRA
Počet: 15
Kočišová, Čuhaničová