Po stopách Tokajíka

Dňa 15. 11. 2006 o 10:00 hod. sa v priestoroch ZKGZ uskutočnila beseda s plk.PhDr. M. Krejčirikom a pplk. Č. Čermákom. Podujatia sa zúčastnilo 60 študentov z Cirkevného SOU, Hotelovej akadémie a Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach.

Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť boje na východnom Slovensku počas 2. svetovej vojny. Pán Čermák je turistickým sprievodcom po bojových chodníkoch a preto navrhol študentom exkurziu do Tokajíka.

  •  
  •  
  •  
  •