Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti

Americký spisovateľ Arnold Lobel písal a ilustroval  knihy najmä pre deti vo veku od štyroch do ôsmych rokov. Príbehy dvoch nerozlučných kamarátov sú medzi  malými čitateľmi veľmi obľúbené, pretože dobrodružstvá dvoch žabiakov sú vždy veselé a plné láskavého humoru. Deťom sa najviac páčia kamaráti, ktorí najradšej robia všetko spolu.

Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti pod názvom Plávanie sa v dňoch 11, 12, 13 a 14. marca 2014 zúčastnilo 104 detí  Cirkevnej MŠ Vasiľa Hopku, Cirkevnej MŠ sv. Terezky a XIII. MŠ z Michaloviec. Pri dramatizovanom čítaní sme využili zábavné formy a  prvky interakcie pri ktorých deti boli  nenásilnou formou vtiahnuté  do samotného príbehu. Podujatie bolo zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria