Kde sa sejú knihy? Prvé stretnutie

12. apríla 2013 sa na detskom oddelení uskutočnilo prvé podujatie v rámci projektu:" Kde sa sejú knihy?" Tento projekt realizuje ZKGZ, konkrétne detské oddelenie v spolupráci s lesnými pedagógmi Ing. Bertou Staškovou a Ing. Jozefom Staškom za podpory Nadačného fondu skupiny VSE spravovaným Karpatskou nadáciou. Cieľom projektu je prilákanie detského čitateľa do knižnice a jeho odpútanie  sa od elektronických médií. Za pomoci finančnej podpory sme nakúpili hodnotnú detskú literatúru a zatraktívnili priestory detského oddelenia. Raz mesačne sa uskutoční cyklus zážitkového učenia s certifikovanými lesnými pedagógmi.

Prvého stretnutia sa zúčastnilo 30 milovníkov prírody, deti MŠ na ul. J.A. Komenského, lesní pedagógovia, zástupcovia OZ Entrée a knihovníčky detského oddelenia.  V úvode Mgr. Majvitorová deti oboznámila s projektom a programom podujatia. Za pomoci Ing. Staškovej deti spracovávali recyklovaný papier, zasadili do malých kvetináčov stromčeky (buk) o ktoré sa potom budú starať v MŠ. Pri práci s deťmi sme využili aj náučnú literatúru zameranú na rastliny, prírodu, život v lese. Napr. encyklopédia Zvieratá v lese , kde lesní pedagógovia  imitovali  zvuky lesných zvierat. V rámci relaxu a zábavy si deti oddýchli pri filme Život v lese a zábavných hrách zameraných na spoznávanie a ochranu prírody. Deti odchádzali z knižnice  obohatené novými poznatkami, dojmami pri práci s hlinou, papierom, ale aj s domácou úlohou. Na recyklovaný papier majú nakresliť svoj zážitok z knižnice, alebo prírody.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria