Deň ľudovej rozprávky (Janko Hraško)

Pocta Dobšinskému  
                        
„Žijeme, zdá sa, večne malí
z odlesku zlata,
čo ste nazbierali.
Nech do nás nik nezapára,
máme svojho Popolvára,
máme drsné korene
do rozprávky vložené.
Pod závojom chudoby
krásna víla dýcha...
Vy ste naša opora,
zlatý meč a pýcha.“  (Š.Moravčík)
                    
Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry, publicistu a folkloristu oslavujeme Deň ľudovej rozprávky. 16. marec sa stal neoficiálnym sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému, konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia tohto obľúbeného detského spisovateľa. Tento rok si ho teda znovu  pripomíname 190. výročie narodenia. Rozprávky odrážajú  históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí.
 Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci. Takéto otázky a odpovede sa niesli celým detským oddelením knižnice 16. marca 2022.  Detské knihovníčky pripravili pre  22 tretiakov   ZŠ  Pavla Horova Michalovce  príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou.
Rozprávku Janko Hraško pozná skoro každé dieťa. Deti si skúsili prerozprávať rozprávku vlastnými slovami , skúsili uhádnuť význam neznámych slovíčok (archaizmov) , v závere si pozreli zmodernizovanú filmovú podobu.
Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum:  16.3.2022
Názov podujatia: Deň ľudovej rozprávky
Forma: zážitkové čítanie a dramatizovaná literárna dielňa
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ P. Horova Michalovce
Počet:  22
Podujatie zrealizovali:  Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová