Jozef Pavlovič: Ako kukurica prišla o všetky zuby

(zážitkové čítanie z knihy Usmej sa srdiečko)

„Smiech a úsmev sú bránou, cez ktorú môže do človeka prekĺznuť všeličo dobré, povedal raz jeden múdry básnik. Preto nech je nám spolu veselo a naše srdiečka s usmievajú“.

    Oddelenie pre deti a mládež pripravilo 27.11.2018 pre 20 detí zo  ZŠ  Budkovce zážitkové čítanie Ako kukurica prišla o všetky zuby.  Príbeh je súčasťou knihy  Humorné rozprávky: Usmej sa srdiečko a napísal ho známy detský spisovateľ a otec hlavolamov, hádaniek Jozef Pavlovič.
    Cieľom podujatia bolo zvyšovanie čitateľskej gramotností detí a prehĺbenie spolupráce so školami. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a využitím audiovizuálnej techniky.  Zážitkové čítanie je inovatívny spôsob práce s literárnym textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania oveľa atraktívnejší. Deti pri ňom zapájajú svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. Súčasťou podujatia bola aj  primárna informatická výchova, zameraná na formovanie nového detského čitateľa.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria