Farebný svet detí

V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach od 4. 12. - 31. 12. 2020 prebiehala výstava žiakov  Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave boli prezentované práce, ktoré  žiaci vytvárali  rôznymi výtvarnými technikami pod vedením      
Bc. Aleny Niklasovej.  

Dátum: 4.12.-31.12.2020                                                                                                                        
Počet návštevníkov: 27, v on-line priestore 202                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mgr. Zlatica Chmurovičová
Mgr. Renáta Vašková