Karolina Světlá

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického sa uskutočnila ďalšia prednáška spojená s besedou z cyklu Ženy v českej literatúre. Tento diel cyklu prednášok bol venovaný Karoline Světlej.
Karolina Světlá sa narodila vo februári 1830 ako Johana Rotová do mešťanskej obchodníckej rodiny. Už ako žiačka prejavila literárne sklony. Vydala sa za Petra Mužáka, učiteľa hudby, ktorý mal na ňu vlastenecký a literárny vplyv. Jej dielo a život ovplyvnilo priateľstvo s Janem Nerudou a Boženou Němcovou. Literárne začala tvoriť koncom 50. Rokov. Karolina Světlá je zakladateľkou českého románu. V živote i vo svojich dielach sa vždy hlásila k vlastenectvu, protimešťanstvu, prostému ľudu i právam  žien. Je autorkou románov Vesnický román, Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec, poviedok Mladší bratr, Černá divizna, Divousové, Přišla do rozumu, Námluvy, Nebožka Barbora, Kresby z Ještědí, Hubička. Priestor pre činnosť našla aj v podpore ženského hnutia. S Eliškou Krásnohorskou založila v r. 1870 titul Ženské listy, prispela k vzniku Ženského výrobného spolku, a mala zásluhu na vznik dievčieho gymnázia Minerva. Na sklonku života ju trápila hlavne očná choroba po ktorej bezmála oslepla. Posledné roky dožila v Prahe kde v r. 1899 zomrela.
Prednášku s PC prezentáciou a prehľadom literárnej tvorby spisovateľky  odprezentovala Mgr. Vlasta Vojníková. Svojimi otázkami, pripomienkami, názormi  reagovali a zapájali sa do besedy členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019.

Dňa 9. Septembra 2019
6 účastníkov
G. Feňáková
Oddelenie beletrie ZKGZ
 

Fotogaléria