Hrdinský zápisník

Dňa 21.3.2013 sa konalo podujatie na I. ZŠ pre žiakov  3. A triedy p. uč. Paed.Dr. Kadilákovej. Išlo o žiacku besedu o prečítanej knihe od slovenskej spisovateľky  Kláry Jarunkovej  "Hrdinský zápisník". Ide o netradičné formy výučby literatúry, spojené s besedou o knihe, diskusným klubom a rozborom obsahu diela. Žiaci sa oboznámili s tvorbou a životom spisovateľky Kláry Jarunkovej v powerpointovej prezentácii. Tieto žiacke besedy značnou mierou podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti, čo vedie k ich ďalším školským úspechom. Podujatia sa zúčastnilo 16 žiakov.

         Ondová Eva


Fotogaléria