Postavy veľkomoravskej histórie

Svätí Cyril a Metod patria nepochybne k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách slovenského národa. O význame ich misie a o ich prínose rozprával JUDr. Miroslav Schýbal pre žiakov Základnej školy T. J. Moussona. V tomto duchu oboznámil účastníkov podujatia aj s historickými súvislosťami. Podujatia sa zúčastnilo 21 žiakov.

Fotogaléria