Mesiac knihy a mozgový jogging

Seniori sú tou najvďačnejšou skupinou používateľov našej knižnice, sú vzornými čitateľmi, radi sa zúčastňujú na klasických knihovníckych podujatiach a nebránia sa ani novým možnostiam vzdelávania. Jednou z takýchto možností sú aj tréningy pamäti pre seniorov. Predlžovanie ľudského života prináša nový pohľad na život v starobe, na život seniorov. Jeho kvalita závisí od mnohých faktorov. Mnohé vedecké poznatky o ľudskom mozgu poukazujú na význam špecifických cvičení pamäti u starnúcich osôb. Súčasťou aj tohto stretnutia, popri práci s knihou, boli niektoré cvičenia na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti u seniorov. Stretnutie sa konalo 17.3.2014, zúčastnilo sa ho 40 čitateľov a členov klubu č.3 pod vedením pani vedúcej H. Čopákovej.

                   Ondová Eva


Fotogaléria