Tri prasiatka, pob. na ZŠ Školská 2

Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. ...
Tak nejako sa začína známa rozprávka o troch prasiatkach, ktorú sme si spoločne so žiakmi prvého ročníka ŠKD prečítali v knižnici na pobočke piatej základnej školy. Porovnávali sme text, ktorý sme si prečítali so sfilmovanou verziou, ktorú už mnohí poznali. Hľadanie spoločných a odlišných znakov v rozprávke Tri prasiatka deti veľmi pobavilo a zaujalo. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava. Základným cieľom informačnej výchovy pre žiakov ZŠ je systematické, organizované a kontinuálne nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi literatúry. Rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, metód a techník individuálneho čítania a učenia sa. Žiaci prvého ročníka sa stali čitateľmi našej knižnice. Každý žiak mal možnosť vypožičať si knihu podľa vlastného výberu. Dúfame, že si každý našiel to, čo hľadal. Prváci si so sebou z knižnice odniesli aj svoj prvý čitateľský preukaz. Krásne čítanie a vidíme sa na budúce.

Dátum: 19.1.2022
Názov podujatia: Tri prasiatka
Forma: zážitkové čítanie, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2, prvého ročníka ŠKD
Počet: 11 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria