Batoh plný rozprávok, 8. 6. 2022 - 2

Rozprávky odrážajú históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí.
 Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci.

Takéto otázky a odpovede sa niesli celým detským oddelením knižnice  8.6.2022, kde  detské knihovníčky pripravili pre  18 šiestakov ZŠ Krymská Michalovce  príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou.

Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy sa nám podarilo stiahnuť detí do deja rozprávky, tajničky, hádanky, ilustrácie ale aj dramatizácia príbehu.

 

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 8.6.2022

Názov podujatia: Batoh plný rozprávok

Forma: Rozprávkovo- hádankové dopoludnie v knižnici

Cieľová skupina:  šiestaci zo ZŠ Krymská Michalovce

Počet:  18

Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

 

Fotogaléria