Kto je mojím ochrancom?

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrnej organizácií KSK od 01. 12. – 30. 12. 2022  prebiehala  výstava  Kto je mojím ochrancom?. Vystavovali deti, ktoré sa zapojili do 4. ročníka  súťaže s rovnomenným názvom. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (územný obvod koordinácie Michalovce), prostredníctvom Koordinátora  ochrany detí pred násilím. Organizátorom súťaže bola Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ  v Michalovciach. Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou výtvarnej techniky: koláž dokresľovaná, domaľovaná a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy.

Dátum: 01.12. – 30.12.2022                                                                                                                 
Počet návštevnikov:117                                                                                                                              
Forma: Výstava                                                                                                                                         
Počet zhliadnutí v on-line priestore: 816                                                                                                  
Zodpovedné: Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Lenka Kohutová