Veľká noc - Zvyky a tradície

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, Vám prostredníctvom  video-prezentácie priblížila symboly a zvyky Veľkej noci. Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie Krista. K Veľkej noci neodmysliteľne patrí zdobenie veľkonočných vajíčok, typické sú aj zvyky ako oblievanie vodou, rozdávanie čokoládových  zajačikov alebo vajíčok. S Veľkou nocou súvisia obyčaje spojené s príchodom jari. Sú to zvyky súvisiace s odchodom zimy a s vítaním jari ako životodarného ročného obdobia. Prostredníctvom video-prezentácie si naši čitatelia a verejnosť mohli tieto zvyky a tradície jari pripomenúť.

Počet návštevníkov v on-line priestore: 390
Forma:  video-prezentácia (Facebook, Youtube , www.zkgz.sk)
Cieľová skupina: verejnosť
Dátum podujatia: 11.04.2022- 20.4.2022   
Podujatie zrealizovali: Mgr. Hrehovčíková