Básničkovanie v knižnici, pob. na ZŠ T.J. Moussona 4

Dobrých básničiek a riekaniek nie je nikdy dosť. Aj počas týchto dní školských knižníc, sme chceli zábavnou formou pomocou riekaniek a veršovačiek priblížiť naším malým čitateľom svet poézie, a vytvárať si tak kladný vzťah k našej kultúre. Mnoho z nich nadväzuje na našu pôvodnú ľudovú kultúru, ktorá sa traduje z generácie na generáciu. Ukrývajú v sebe mnoho vedomostí a zvyklostí zo života našich predkov. Aj žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Skybovou zažili v školskej knižnici také malé básničkovanie. Súčasťou stretnutia bola aj informačná  príprava a výpožička kníh.

Dátum: 20.10.2022
Forma: zážitkové čítanie a práca s krásnou literatúrou pre deti a mládež
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona 4 MI, 4.B
Počet: 20 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria