Deň Zeme, pob. na ZŠ Školská 2

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Aj žiaci na V.ZŠ sa zapojili do rôznych aktivít podporujúcich ochranu našej Zeme. Z tvorivých dielni v školských kluboch z recyklovaného materiálu vznikla aj zaujímavá výstavka umiestnená pri vstupe do školy. V školskej knižnici žiaci mali možnosť z výstavky odbornej literatúry na tému Zem zistiť aj rôzne nové informácie. Výstupným produktom bol plagát s kresbou krásnej neporušenej prírody. Podujatie sa konalo 18.4.2018 a zúčastnilo sa ho 45 žiakov školských klubov s pani učiteľkami.  

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria