"68 na vlastnej koži

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – oddelenie náučnej literatúry pripravilo v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 24. 4. 2019 o 10.00 hod.  vernisáž k výstave “ 68 na vlastnej koži. Výstava je súčasťou projektu Univerzity Komenského GACY ’68, podporeného Európskou komisiou v rámci programu Európska pamäť. Jej kurátorom je Mgr. Matej Ivančík PhD z Katedry všeobecných dejín FiF UK v Bratislave a koordinátorom Michalovčan Bc. Martin Capík, študent UK.  Výstava približuje príbeh Pražskej jari trochu inak ako sme zvyknutí, predstavuje výsledky pôvodného výskumu archívnych prameňov, novín, súkromnej korešpondencie a spomienok očitých svedkov. Pozrieme sa na šesťdesiaty ôsmy v kontexte každodenného života s ikonickými postavami Pražskej jari, ale aj ľuďmi zo „sivej zóny“, o ktorých sa hovorí menej. Cieľom výstavy je pripomínanie si šesťdesiateho ôsmeho roku, ktorý je súčasťou spoločného dedičstva občianskej spoločnosti v Európe. Na podujatí bol  premietnutý aj film o Jánovi Palachovi. Vernisáže sa zúčastnilo 82 študentov Gymnázia Pavla Horova, občania mesta a poslanec NR SR  Mgr. Martin Sopko. Výstava potrvá do 20.05.2019.

Výstavu si prezrelo spolu 397 návštevníkov.

Oľga Kočišová, Anna Čuhaničová

Fotogaléria