Haydnparáda

3. februára sme v spolupráci so VI. ZŠ zrealizovali podujatie Haydnparáda. Cieľom bolo netradičnou a interaktívnou formou  spopularizovať osobnosť svetovej hudby, vzbudiť záujem  detí o klasickú hudbu, vytvoriť základ vedomostí, na ktorom môžu ďalej budovať  svoj svet poznania. Chceli sme taktiež spopularizovať knihu ako zdroj informácií, zábavy, vzbudiť  v detských očiach záujem o tento fenomén.  Využili sme pritom prostriedky tvorivej dramatiky, hravosť, pohybovosť, práca v kruhu. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielňa, v ktorej naši mladí čitatelia ilustrovali príbeh z Haydnovho detstva, neskôr vyrábali Haydnove parochne a priblížili si život v čase obdobia, v ktorom žil tento velikán, historickým tancom.Veľkým zážitkom pre ne  bola  aj aktivita v kruhu, vytlieskavanie rytmu a pantomíma hudobných nástrojov.                                   

                                                                                    Iveta Majvitorová

Fotogaléria