Prezentácie Libora Votočka

V dňoch 12. -- 13. 11. 2013 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach od prezentoval Libor Votoček sériu prednášok pre študentov Strednej odbornej školy technickej.

Prednášky Rizikové chovanie na internete, Srdce ozajstného muža, Vplyv hudby a filmu  boli oslovujúce a poučné. Ich štýl a forma študentov veľmi zaujali. Na prednáškach sa vystriedalo 197 študentov spomínanej školy.

                                                   Farbarová, Čuhaničová


Fotogaléria