Básnička ti pomôže

Dňa 13.3.2014 navštívili žiaci prvého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Porvazovou knižnicu na ZŠ T.J.Moussona, aby sa oboznámili s knižným fondom, výpožičným poriadkom a prácou s knihou. Pomocou dramatizovanej hry sa deti naučili ako správne postupovať pri výpožičke a vrátení kníh. Spoločne sme si prečítali básničky z knihy od Daniela Heviera Básnička ti pomôže a malé úryvky z pripravených kníh, kde deti predviedli svoje výborné čitateľské schopnosti. Podujatia sa zúčastnilo 13 žiakov.

Ondová Eva

 

Fotogaléria