Braček z tekvice a sestričky z Topánika

 (knižné hádanky a výtvarno-tvorivá dielňa detí)

Z príležitosti 95.výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej  detské oddelenie ZKGZ   pripravilo 13. februára 2014 pre deti ZUŠ knižné hádanky z literárnej tvorby M. Ďuričkovej. Podujatia sa zúčastnilo 10 detí pod vedením Bc. Aleny Niklasovej.  Deti vytvorili 3 družstvá (zelené, modré a fialové), úlohou knižných hádaniek bolo priradiť  názov detskej knihy k ukážke z rôznych kníh známej autorky. Týmto dramatizovaným čítaním úryvkov sa deti nenápadnou formou  oboznámili s tvorbou spisovateľky a hlavnými postavičkami z jej rozprávok a príbehov zo života detí.  Po vyhodnotení hádaniek podujatie pokračovalo výtvarnou dielňou, kde deti ilustrovali príbehy. Svojimi prácami sa zapoja do  celoslovenského kola výtvarnej a literárnej súťaže Zlatá priadka.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria