7 návykov, ktoré zmenia váš život

Seminár 7 návykov pomáha ľuďom v osobnom rozvoji a je kľúčom pre úspešný a harmonický život. V Michalovciach sa tento seminár konal od 21.4 do 2.6.2015. Pozostával zo siedmych stretnutí,na každom z nich si mohli účastníci osvojiť jeden návyk a uviesť ho do praktického života prostredníctvom konkrétnych príkladov. "V osobnom, rodinnom aj v profesijnom živote čelíme výzvam a problémom pri riešení ktorých môžeme uspieť práve vďaka siedmym návykom." (S.Covey - autor seminára)
Zhrnutie o čom je 7 návykov:
- ako opustiť staré návyky a nahradiť ich novými,
- ako žiť v súlade s hodnotami nie na základe toho, čo od nás očakávajú iní,
- ako si určiť životné poslanie a ciele,
- ako nahradiť predsudky pocitom úcty a ochotou načúvať iným,
- ako spolupracovať a budovať hodnotné vzťahy,
- ako obnovovať fyzickú, emocionálnu a duchovnú oblasť života.
Seminára sa zúčastnilo 10 - 12 ľudí.

Oľga Kendrová, OZ Entrée
 

Fotogaléria