Prednáška spojená s besedou - Karel Václav Rais

Karel Václav Rais / 1859 -1926/ bol český prozaik s regionálnym zameraním na Podkrkonošie a Hlinecko. Je známy hlavne ako autor kníh pre deti a mládež. Je jedným z predstaviteľov českého literárneho realizmu a tvorcu takzvanej ,,venkovskej prózy“. Svojim dielom nadviazal na Němcovu, Nerudu, Hálka a Světlou.
Počiatočné práce písal pre mládež. Tieto práce súvisia s jeho učiteľským povolaním, ich cieľom bolo vychovávať mládež. Neskôr (zhruba od r. 1890 ) ho začali zaujímať horali, výminkářská otázka a predovšetkým generačné problémy. V jeho diele nájdeme postavy s vysokými morálnymi zásadami, ktoré by rady niečo zmenili, ale v podstate sú veľmi slabé. Takmer všetky diela vychádzajú z podkrkonošského vidieka, jeho rodiska, ktoré vášnivo miloval, a zaoberajú sa sociálnej problematikou. Problémy nerieši, ale iba ich popisuje. K.V Rais trpel dlhoročnými zdravotnými problémami ktorým nakoniec podľahol.
     Počas stretnutia odzneli básne a úryvky z poviedok a románov K.V. Raisa. Prednášajúca vyzdvihla jeho pokoru, lásku a silné puto k rodičom a rodine, o čom svedčia aj tieto jeho vety na rozlúčku:


 
Diela Karla Václava Raise nájdeme digitalizované v digitálnej knižnici Kramerius NK SR.
Prednáška s prezentáciou sa uskutočnila pre členov Miestneho klubu  Michalovce Českého spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. Prednášajúcou bola Mgr. Vlasta Vojníková.

Zodpov. Feňáková, Oláhová
Dňa: 28.09.2020 o 16:00
Forma: Prednáška s prezentáciou
Účasť: 8