Každý strom má svoje lístie! VII.ZŠ

Dňa 24.9.2013 sa na VII. ZŠ konalo celodenné podujatie pod názvom "Každý strom má svoje lístie!" Z vopred nazbieraných listov si žiaci vyrábali herbár. Pri tejto práci využívali odbornú literatúru, ktorá je súčasťou knižničného fondu. Veľkou výhodou takýchto činností v knižnici je, že odborná literatúra na danú konkrétnu tému, je ihneď k dispozícii v širšom rozsahu. Následne si svoje vedomosti overili v ústnom prírodnom kvíze, ktorý pozostával z otázok z oblastí poznávania rastlín, zvierat, táborenia. Mladší žiaci svoje maľovanky s jesenným motívom využili pri aktualizácii nástenky. Súčasťou podujatia bola aj malá výstavka nových kníh, ktoré boli zakúpené pre čitateľov knižnice na VII. ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo okolo 30 žiakov.

Ondová Eva


Fotogaléria