Česká národná hudba - Leoš Janáček

Leoš Janáček bol významný hudobný skladateľ, hudobný teoretik, pedagóg a zbormajster. Pochádza z obce  Hukvaldy z hudobnej, ale chudobnej rodiny. Spieval v kostolnom zbore, navštevoval kláštornú školu v Brne, kde začal získavať prvé hudobné vzdelanie, pokračoval na organovej škole v Prahe. Tam sa zoznámil s Antonínom Dvořákom, s ktorým si vybudovali priateľstvo, ktoré pretrvávalo dlhé roky. Leoš Janáček študoval aj v Prahe, ale aj na konzervatóriu v Lipsku a vo Viedni.
S manželkou Zdeňkou Schulzovou, mal dve deti, dcéru Oľgu a syna Vladimíra. Obe deti však zomreli. V tomto období Janáček písal svoju najznámejšiu operu Její pastorkyňa, ktorá vznikala takmer desať rokov. "Její pastorkyni by som viazal len čiernou stuhou dlhej nemoci, bolesti a nárekov mojej dcéry Oľgy a chlapčeka Vladimíra," vyznal sa Leoš Janáček.  Po dokončení opery v roku 1903 trvalo ešte dlhých 13 rokov, než sa mu otvorila cesta do sveta. Najskôr to bola pražská premiéra v roku 1916, v roku 1918 uviedli operu Její pastorkyňa v Dvornej opere vo Viedni. Toto naštudovanie zaznamenalo obrovský úspech a z Janáčka sa stal medzinárodne uznávaný skladateľ. Počas nasledujúcich desiatich rokov uviedli operu v osemdesiatich divadlách. V roku 1924 mala premiéru dokonca v Metropolitnej opere v New Yorku.
Od začiatku skladateľskej dráhy sa inšpiroval slovanským folklórom, najmä moravskou ľudovou piesňou. Vďaka tomu sa stal originálnym autorom novej národnej českej hudby nazvanej neofolklorizmus.
Posledných desať rokov jeho života bolo najplodnejších. Najvýznamnejšie boli úpravy ľudových piesní Kytica národných piesní či Moravská lidová poezie v písních, kantáty Amarus a Glagolská omša, Rozprávka pre violončelo a klavír, Suita pre sláčikové nástroje, symfonické básne Taras Bulba alebo Balada Blanická, Sinfonietta pre orchester, ktorú venoval "svojmu mestu" Brnu alebo balet Rákos Rákoczy. Celkovo napísal deväť opier, nedá sa nespomenúť Káťa Kabanová na Ostrovského drámu Bouře a Liška Bystrouška kde sa inšpiroval obrázkovým seriálom s textom Rudolfa Těsnohlídka.
 Za svoju tvorbu Leoš Janáček dostal viacero medzinárodných ocení. Dnes je Janáček vo svete najhranejším českým operným skladateľom. Hovorí jazykom ktorému ľudia rozumejú, o veciach ktoré ľudia trápia alebo aspoň zaujímajú.
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020.

Zodpov. Ing. Oláhová, Feňáková
Dňa: 17.08.2020
Forma: Prednáška s prezentáciou
Účasť: 10

Fotogaléria