Kde, Ako, Prečo?

„ Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.“                                                    
                                                                                                                                           
Albert Einstein

Leto, prázdniny  a nič nerobenie  patria k sebe.  Deti z denného letného tábora zo Základnej školy J. Švermu 2 v Michalovciach 06. 07. 2020 si prišli spríjemniť  chvíle prvého dňa v tábore. Vedomostný kvíz „ Kde, ako, prečo?“  im poskytol  nielen zábavu ale preveril aj všeobecné vedomosti  a poskytol priestor  dozvedieť sa niečo nové z rôznych oblastí. Proti sebe súťažili družstvá  Turbo Team  s kapitánkou  Hankou a družstvo Join Sina s kapitánkou Larou.  Víťazstvo  si odnieslo družstvo Turbo  Team. V závere podujatia si deti vypožičali knihy.

Dátum: 06. 07. 2020                                                                                                                          
Počet účastníkov: 26  (1. Skupina)                                                                                                                                       
Forma – vedomostný kvíz                                                                                                                                
Mgr. Chmurovičová,  Mgr. Vašková

Fotogaléria